× مشتریان گرامی، ضمن عرض تبریک سال نو، در نظر داشته باشید ارسال سفارشاتی که در بازه 97/12/25 الی 98/01/5 ثبت گردیده اند در تاریخ 98/01/06 و بعد از آن صورت میپذیرد. از همراهی شما با نت منزل صمیمانه تشکر می کنیم.
telegram

سفارشات و بازگشت

اطلاعات سفارش

  • نام و صدور صورت حساب آخرین ایمیل را وارد کنید/كد در جهت آدرس صورت حساب.

* فیلدهای الزامی