whatsapp

راهنمای استفاده از کد تخفیف

برای استفاده از کد تخفیف ابتدا وارد سبد خرید خود بشوید

سبد خرید

سپس در سمت چپ صفحه روی عبارت کد تخفیف کلید کرده و کد تخفیف خودتون رو وارد کنید

محل وارد کردن کد

سپس بر روی اعمال کلید کنید